Úvodná strana / Ponuka kurzov / Automobilový priemysel / AU 8 - SPC - Štatistické riadenie procesov

SLUžBY

AU 8 - SPC - Štatistické riadenie procesov

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Obsah kurzu

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní.

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní kvality výrobku.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

9.11.2022

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať