Úvodná strana / Ponuka kurzov / Automobilový priemysel / Ručenie za výrobok

SLUžBY

Ručenie za výrobok

Prínos kurzu

 

pre pracovníkov, špecialistov,  ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí škodu zákazníkom, spôsobenú  vadným produktom a o  možnostiach, ako ich eliminovať

Obsah kurzu

 

 Výklad   - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

/Zodpovednosť výrobku, Vylúčenie zodpovednosti, Náhrada škody, Pôsobenie tretích osôb

Zákaz vylúčenia alebo obmedzenia zodpovednosti, Premlčanie práva na náhradu škody/

Požiadavky noriem na zabezpečenie „ bezpečnosti produktu“  IATF 16949, VDA 6.1

Požiadavky vybraných zákazníkov z automobilového priemyslu na zabezpečenie „ručenia za výrobok“

(Formel Q spôsobilosti, Formel Q konkret)

Prechodné ustanovenie

Účinnosť

Záverečná diskusia

Miesto: BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., ul. Plynárenská 7/B, Bratislava, 2 poschodie

Cena: 135 €

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať