Úvodná strana / Ponuka kurzov / Integrované systémy / IATC - Interný audítor integrovaného systému (QMS, EMS)

SLUžBY

IATC - Interný audítor integrovaného systému (QMS, EMS)

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate:

Kurz je založený na kombinácii výukových lekcií, skupinových diskusií a praktických cvičení. Praktické cvičenia sú postavené na modelu fiktívnej spoločnosti. Cvičenia sú starostlivo vyberané a zostavované tak, aby sa v nich objavili situácie, s ktorými sa audítori stretávajú v praxi

Obsah kurzu

Kurz je ukončený písomnou skúškou (testom). Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný po splnení kritérií hodnotení.

Požiadavky na účastníkov

Kurz predpokladá úroveň znalostí z oblasti QMS a auditovaní u školených osôb.

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať