Úvodná strana / Ponuka kurzov / IRCA / IRCA kurz EMS podľa 14001: 2015

SLUžBY

IRCA kurz EMS podľa 14001: 2015

Prínos kurzu

Program:

systém environmentálneho manažérstva, terminológia, prehľad noriem radu ISO 14000

predchádzanie nezhodám verzus ich odhaľovanie, dokumentácia systému EMS audit EMS,

záznamy  o  nezhodách,  praktické  cvičenie    

komunikácia pri auditoch, praktické cvičenie

riadenie externého auditu EMS, kontrolné listy, praktické cvičenie

pomôcky audítora, príprava na „Hranie rolí“, praktické cvičenie

písomná skúška

Výsledkom úspešne ukončeného kurzu bude získanie certifikátu vedúceho audítora, osvedčujúceho, že v priebehu kurzu jeho účastník zvládol  na neho kladené  požiadavky a úspešne absolvoval predpísané písomné  skúšky ako aj priebežné hodnotenia počas kurzu.

 Podmienkou účastí na tomto kurze je absolvovanie akéhokoľvek 5 dňového IRCA kurzu.

Rozsah

3 dni

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať