Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Dodávateľské audity /Audity druhou stranou/

Dodávateľské audity /Audity druhou stranou/

Ciele kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom  praktické zručnosti pre výkon auditov 2 strany  - zákaznícke audity.

Termíny kurzov:
15.5. | 7.9.
Manažérstvo rizík

Manažérstvo rizík

Cieľom kurzu je poskytnutie informácií a všeobecný návod na manažérstvo rizik.

Termíny kurzov:
20.5. | 26.10. | 9.11.
1 2 3 4

Najnovšie správy