Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Q8 - manažér metrológie

Q8 - manažér metrológie

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2013

Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2013

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q11 - Základy systému managementu služieb IT - ISO/IEC 20000-2: 2012

Q11 - Základy systému managementu služieb IT - ISO/IEC 20000-2: 2012

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q12 - Interní audítor systému managementu služieb IT – ISO/IEC 20000 – 2: 2012

Q12 - Interní audítor systému managementu služieb IT – ISO/IEC 20000 – 2: 2012

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q13 - Požiadavky  ISO/TS 22163:2017

Q13 - Požiadavky ISO/TS 22163:2017

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
1 2 3 4

Najnovšie správy