Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Q16 - Vedúci interný audítor Systému manažérstva (Q+E+SH)

Q16 - Vedúci interný audítor Systému manažérstva (Q+E+SH)

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Manažérstvo rizík

Manažérstvo rizík

Cieľom kurzu je poskytnutie informácií a všeobecný návod na manažérstvo rizik.

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Q18 - CAF model - Systém riadenia kvality v štátnej správe

Q18 - CAF model - Systém riadenia kvality v štátnej správe

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Požiadavky normy ISO 14971:2019

Požiadavky normy ISO 14971:2019

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Základné nástroje kvality

Základné nástroje kvality

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
1 2 3 4

Najnovšie správy