Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita

SLUžBY

Kvalita

1 2 3 4
Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
Dodávateľské audity /Audity druhou stranou/

Dodávateľské audity /Audity druhou stranou/

Ciele kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom  praktické zručnosti pre výkon auditov 2 strany  - zákaznícke audity.

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
 Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

Interný audítor podľa ISO 13485: 2016

Cieľom kurzu je poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre interné audity v súvislosti s auditovaním v špecifickej oblasti pri vývoji, výrobe, inštalácii, servisovani zdravotníckych prostriedkov. Počas kurzu  prostredníctvom modelových situácií  sa riešia prípadové štúdie založené na rizikách.

Kurz  sa realizuje v zmysle požiadaviek ISO 13485: 2016.

Termíny kurzov:
Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb
1 2 3 4

Najnovšie správy