Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Manažérstvo rizík

SLUžBY

Manažérstvo rizík

Prínos kurzu

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú efektívnym riadením rizík v organizácií vo viacerých oblastiach

Obsah kurzu

Program:

Požiadavky na účastníkov

Miesto: BUREAU BERITAS SLOVAKIA spol. s  r.o., ul. Plynárenská 7/B, Braislava, 2 poschodie

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať