Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Požiadavky normy ISO 13485: 2016

SLUžBY

Požiadavky normy ISO 13485: 2016

Prínos kurzu

Kurz je určený ako začiatočníkom tak aj pracovníkom so základnými znalosťami o systéme manažérstva kvality a validácie procesov v rámci plnenia ISO 13485: 2016.

Obsah kurzu

Program:

 

 u výrobcov zdravotníckych prostriedkov

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

17.5.2021

Adresa:
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín


26.7.2021

Adresa:
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín


18.10.2021

Adresa:
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať