Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q12 - Interní audítor systému managementu služieb IT – ISO/IEC 20000 – 2: 2012

SLUžBY

Q12 - Interní audítor systému managementu služieb IT – ISO/IEC 20000 – 2: 2012

Prínos kurzu

Tento dvojdenný kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov riadenia IT, manažérov systémov riadenia, interných audítorov a vyšší management, ktorí sú zodpovední za návrh, riadenie, monitorovanie a kontrolu systému riadenia služieb IT (ITSMS) alebo ktorí sa podieľajú na riadení a rozvoji jednotlivých procesov, ktoré sú v rámci ITSMS realizované. Hlavná pozornosť je venovaná požiadavkám a príkladom ich správneho a účinného presadenia do praxe.

Po úspešnom absolvovaní kurzu budete schopní zvládnuť budovanie a uskutočňovanie ITSMS a uskutočňovať efektívne interné audity firemných systémov riadenia služieb IT, reportovať ich výsledky a rozhodnúť, či tento systém zodpovedá požadovaným auditovaným kritériám.

Obsah kurzu

Kurz bude zakončený krátkou skúškou.

Požiadavky na účastníkov

Tento kurz je určený pre všetky stupne riadenia od generálneho riaditeľa spoločnosti po radových pracovníkov. Kurz je určený nielen pre tých, ktorí budú uskutočňovať interné audity riadenia služieb IT, ale je takisto základným kurzom pre vyšším management, manažérov informatiky a vedúcich pracovníkov, ktorí chcú byť súčasťou úspešného a efektívneho systému riadenia služieb IT.

Je vhodné, aby ste mali základné znalosti ITIL (IT Infrastructure Library) ideálne na úrovni skúšky ITIL Foundation a skúsenosti s uskutočňovaním interných auditov systému managementu kvality či systému managementu bezpečnosti informácií.

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať