Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q13 - Požiadavky ISO/TS 22163:2017

SLUžBY

Q13 - Požiadavky ISO/TS 22163:2017

Prínos kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť teoretické znalosti o základných všeobecných požiadavkách ISO/TS 22163:2017 - nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle. Kurz je určený pre manažment a všetkých pracovníkov organizácie, ktorí potrebujú mať základný prehľad o požiadavkách normy ISO/TS 22163.

Obsah kurzu

Program:

Všeobecné požiadavky ISO/TS 22163:2017

Požiadavky jednotlivých článkov normy ISO 9001: 2015

Štruktúra vyššej úrovne (HLS) – oboznámenie s jej zámerom, aplikáciou v norme

Zameranie sa na povinné/odporúčané procesy a kľúčové ukazovatele výkonnosti

Procesný spôsob dokumentácie systémov manažérstva v organizácii

Procesný prístup, koncepcia zvažovania rizík

Priebeh procesu certifikácie

Záverečná diskusia

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu bude vydané účastníkom, ktorí splnia kritériá hodnotenia.

Požiadavky na účastníkov

Miesto kurzu: BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., ul. Plynárenská 7/B, Bratislava

 

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať