Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q18 - CAF model - Systém riadenia kvality v štátnej správe

SLUžBY

Q18 - CAF model - Systém riadenia kvality v štátnej správe

Prínos kurzu

Cieľom kurzu je základné oboznámenie sa s modelom excelentnosti pre verejnú správu (CAF). Účastníci kurzu sa oboznámia s metodikou samohodnotenia a možnosťami rozvíjať slabé miesta a takto položiť základ pre nestále zlepšovanie od stratégie až po výkon činností. Kurz vhodný pre manažérov kvality vo verejnej správe.

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Vhodné absolvovanie kurzov Manažéra kvality.

Nutná prax na manažérskej pozícii.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

22.1.2021

Adresa:
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín


19.5.2021

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín


7.12.2021

Adresa:
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať