Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q3 - Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

SLUžBY

Q3 - Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001: 2015

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

 Program kurzu je doplnený praktickými cvičeniami a prípadovými štúdiami.

Obsah kurzu

Kurz je ukončený testom, ktorý preukáže Vašu schopnosť orientácie v problematike normy.

Požiadavky na účastníkov

Ukončené stredné vzdelania alebo prax v manažérstve kvality.

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

13.-14.5.2021

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 330,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín


28.-29.6.2021

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 330,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať