Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q8 - manažér metrológie

SLUžBY

Q8 - manažér metrológie

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Kurz je zameraný na výklad požiadavok metrológie. Je zložený z výukových lekcií a cvičení na pochopenie požiadavok metrológie. Je zložený z výukových lekcií a cvičení na pochopenie požiadavok metrológie v podnikovej praxi.

Obsah kurzu

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní kvality výrobku a podnikovej metrológii.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať