Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2013

SLUžBY

Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2013

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Kurz je jednodenný a je určený predovšetkým pre pracovníkov organizácie, ktorí si uvedomujú hodnotu spravovaných informácií, vlastných alebo zverených im ich zákazníkmi. Témy presahujú rámec riadenia bezpečnosti IT, riešia problematiku významných oblastí zodpovedností managementu organizácie.

Obsah kurzu

Kurz je založený na kombinácii výukových lekcií a praktických cvičení.

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Termín : 27.10.2016

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať