Úvodná strana / Ponuka kurzov / Kvalita / Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2022

SLUžBY

Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2022

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Kurz je jednodenný a je určený predovšetkým pre pracovníkov organizácie, ktorí si uvedomujú hodnotu spravovaných informácií, vlastných alebo zverených im ich zákazníkmi. Témy presahujú rámec riadenia bezpečnosti IT, riešia problematiku významných oblastí zodpovedností managementu organizácie.

Obsah kurzu

Kurz je založený na kombinácii výukových lekcií a praktických cvičení.

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

25.5.2023

Adresa: Online
Cena: 150,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať