Úvodná strana / Ponuka kurzov / Ochrana osobných údajov / Ochrana osobných údajov

SLUžBY

Ochrana osobných údajov

Prínos kurzu

Cieľ kurzu:

Vyškolenie osôb určených za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa. Zamestnancov spoločnosti, ktorí prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi a poskytnúť im všetky relevantné informácie v danej problematike.

Obsah kurzu

Program:

  • Ochrana osobných údajov - úvod do problematiky.
  • Platná právna úprava v problematike.
  • Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov  GDPR  (General Data Protection Regulation), nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti pre dotknuté spoločnosti.
  • Zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť.
  • Podmienky vyjadrenia súhlasu
  • Práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov.
  • Bezpečnosť osobných údajov.
  • Kódexy správania, certifikácia a audit informačných systémov.
  • Ochrana práv dotknutých osôb.
  • Osobitné kategórie osobných údajov a ich získavanie.
  • Zodpovedná osoba (DPO) a oprávnené osoby.
  • Cezhraničný tok osobných údajov.
  • Praktický postup pri plnení GDPR.
  • Aplikácia ustanovení GDPR v platnom znení v praxi.
  • Diskusia.

Požiadavky na účastníkov

Forma školenia: ONLINE prostredníctvom MS Teams

Termín: 04.06.2021

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

10.12.2021

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 95,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať