Úvodná strana / Ponuka kurzov / Ochrana osobných údajov / Ochrana osobných údajov

SLUžBY

Ochrana osobných údajov

Prínos kurzu

Cieľ kurzu:

Vyškolenie osôb určených za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa. Zamestnancov spoločnosti, ktorí prichádzajú do styku s chránenými osobnými údajmi a poskytnúť im všetky relevantné informácie v danej problematike.

Obsah kurzu

Program:

  • Ochrana osobných údajov - úvod do problematiky.
  • Platná právna úprava v problematike.
  • Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov  GDPR  (General Data Protection Regulation), nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti pre dotknuté spoločnosti s účinnosťou od  25. 5. 2018.
  • Zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť.
  • Podmienky vyjadrenia súhlasu
  • Práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov.
  • Bezpečnosť osobných údajov.
  • Kódexy správania, certifikácia a audit informačných systémov.
  • Ochrana práv dotknutých osôb.
  • Osobitné kategórie osobných údajov a ich získavanie.
  • Zodpovedná osoba (DPO) a oprávnené osoby.
  • Cezhraničný tok osobných údajov.
  • Praktický postup pri plnení GDPR.
  • Aplikácia ustanovení GDPR v platnom znení v praxi.
  • Diskusia.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať