Úvodná strana / Ponuka kurzov / Potravinárstvo / BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD

SLUžBY

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD

Prínos kurzu

Hlavne pre všetkých pracovníkov potravinárskych firiem pripravujúcich sa na certifikáciu a recertifikáciu BRC Food podľa nového vydania 7. Ďalej pre všetkých pracovníkov potravinárstva zaujímajúcich sa o požiadavky a implementáciu noriem bezpečnosti potravín uznaných GFSI.

V priebehu jednodenného školenia získate informácie o základných požiadavkách BRC.

Obsah kurzu

Zoznámite sa:

Požiadavky na účastníkov

Jednodenné školenie je určené pre manažment  podnikov, pracovníkov zodpovedných za zavádzanie systému manažérstvo bezpečnosti potravín podľa štandardu organizácie BRC a pre interných auditorov.

Predbežné znalosti nie sú požadované. Je vhodné, aby ste mali orientáciu v základných požiadavkách na systém HACCP a systém managementu kvality podľa ISO 9001.

Po ukončení kurzu získate certifikát  o absolvovaní.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

14.10.2022

Adresa:
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať