Úvodná strana / Ponuka kurzov / Potravinárstvo / Požiadavky ISCC

SLUžBY

Požiadavky ISCC

Prínos kurzu

ISCC je medzinárodný systém certifikácie biomasy a biopalív, ktorý umožňuje oddelenie produktov z udržateľných zdrojov od produktov z neudržateľných zdrojov, a to vrátane emisií skleníkových plynov a rôznych stupňoch výrobného reťazca.

Cieľom kurzu je zoznámiť Vás so systémom ISCC a jeho aplikáciou v praxi, spôsoby overovania dodržiavania podmienok systému.

Obsah kurzu

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

18.4.2023

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 150,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať