Úvodná strana / Ponuka kurzov / Potravinárstvo / Požiadavky Rainforest Alliance

SLUžBY

Požiadavky Rainforest Alliance

Prínos kurzu

Nový certifikačný program Rainforest Alliance nadobudne účinnosť 1. júla 2021 a nahradí súčasný certifikačný program UTZ, ktorý je platný, maximálne do 30.6.2022.

Obsah kurzu

Program:

ü  Nový certifikačný program Rainforest Alliance

ü  Predmet a rozsah normy, zmeny /rozdiely medzi UTZ  a Rainforest Alliance

ü  Priebeh certifikačných auditov / hodnotenie.

ü  Postupy certifikácie

ü  Záverečná diskusia

 

 Forma školenia ONLINE prostredníctvom MS Teams

Cena školenia: 150€ + DPH/účastník

Rozsah

1/2 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať