Úvodná strana / Ponuka kurzov / Potravinárstvo / Požiadavky systému managementu bezpečnosti potravín (FSMS) podľa ISO 22000: 2018

SLUžBY

Požiadavky systému managementu bezpečnosti potravín (FSMS) podľa ISO 22000: 2018

Prínos kurzu

Základný seminár pre zástupcov organizácií, zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom, potravinárstvom a gastronómiou, ktoré sa pripravujú na zavedenie a certifikáciu podľa ISO 22000:2018

Obsah kurzu

Školením získate

K jednotlivým požiadavkám bude krátko vysvetlené, ako ich zaviesť do praxe s rešpektovaním špecifík odboru.

Súčasťou seminára bude zoznámenie sa s priebehom certifikácie podľa tejto normy.

Požiadavky na účastníkov

Predbežné znalosti nie sú požadované. Je vhodné, aby ste mali orientáciu v základných požiadavkách na systém HACCP a systém managementu kvality podľa ISO 9001.

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať