Úvodná strana / Ponuka kurzov / Společenská zodpovednost / SZ1 - Spoločenská zodpovednosť podniku - social accountability SA 8000: 2014

SLUžBY

SZ1 - Spoločenská zodpovednosť podniku - social accountability SA 8000: 2014

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Certifikácia podľa SA 8000:2014 poskytuje firme výhodu v znížení počtu viacnásobných auditov.

Kurz je zameraný na podro bný výklad požiadaviek SA 8000:2014 v kontexte platnej legislatívy Slovenskej republiky a na metodiku implementácie požiadaviek normy do praxe.

Obsah kurzu

Po ukončení kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní.

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov podniku vrátane vrcholového vedenia, ktoré sa chce podieľať na splnení globálnych požiadaviek na spoločenskú zodpovednosť podniku a prípravu podniku na certifikáciu podľa normy SA 8000: 2014.

Kurz je rovnako vhodný ako základné školenie pre interných auditorov, ktorí budú overovať správnou implementáciu požiadaviek na konkrétne podmienky v podniku.

Špeciálne zručnosti ani znalosti nie sú požadované.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať