Úvodná strana / Ponuka kurzov / Společenská zodpovednost / SZ2 - Interný audítor spoločenskej zodpovednosti - social accountability SA 8000: 2014, ETI base code

SLUžBY

SZ2 - Interný audítor spoločenskej zodpovednosti - social accountability SA 8000: 2014, ETI base code

Prínos kurzu

Po úspešnom absolvovaní kurzu:

SA 8000: 2014 je globálna, preukázateľná norma pre auditovanie a certifikáciu zhody s požiadavkami na spoločenskú zodpovednosť podnikov. Jedná sa o dobrovoľnú normu založenú na konvenciách ILO a ďalších konvenciách o ľudských právach s cieľom globálne zlepšiť pracovné podmienky vo všetkých priemyslových odvetviach.

Obsah kurzu

V prípade, že úspešne zložíte skúšku, získate Certifikát audítora spoločenskej zodpovednosti SA 8000: 2014 a ETI Base Code.

V prípade neúspešného zloženia skúšky odbdržíte Osvedčenie o účasti. Skúšku je možné opakovať.

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov podniku vrátane vrcholového vedenia, ktorí sa chcú podieľať na splnení globálnych požiadaviek na spoločenskú zodpovednosť a prípravu na certifikáciu podľa normy SA 8000: 2014.

Kurz je rovnako vhodný ako základné školenie pre interných audítorov, ktorí budú overovať správnu implementáciu požiadaviek na konkrétne podmienky v podniku.

Špeciálne zručnosti ani znalosti nie sú požadované.

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať