Úvodná strana / Ponuka kurzov / Životné prostredie / ENMS - Systém managementu hospodárenia s energiou (EnMS) požiadavky ISO 50001: 2018

SLUžBY

ENMS - Systém managementu hospodárenia s energiou (EnMS) požiadavky ISO 50001: 2018

Prínos kurzu

 

ISO 50001 obsahuje požiadavky na zavedenie systémov a postupov nevyhnutných pre zníženie energetickej náročnosti, vrátane energetickej účinnosti, užívania a spotreby. Cieľom kurzu je zoznámenie sa s týmito požiadavkami a metódami ich preverovania.

Obsah kurzu

           Všeobecné požiadavky, Zodpovednosť manažmentu, Energetická politika, 

           Energetické plánovanie, Implementácia a prevádzkovanie Kontrolovanie

           Hospodárnosti, Preskúmanie EnMS manažmentom

Požiadavky na účastníkov

Vhodná je aspoň základná orientácia v systéme environmentálneho managementu, najlepšie kvalifikácie interného audítora EMS.

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí manažujú činnosti so spotrebou akejkoľvek energie v organizácii, predovšetkým pre manažment na všetkých úrovniach, ale aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem hospodárnejšie riadiť svoje energie.

 

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát o absolvovaní.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať