Úvodná strana / Ponuka kurzov / Životné prostredie / Interný audítor EMS podľa 14001: 2015

SLUžBY

Interný audítor EMS podľa 14001: 2015

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Kurz je založený na kombinácii výukových lekcií, skupinových diskusií a praktických cvičení. Praktické cvičenia sú postavené na modelu fiktívnej spoločnosti. Cvičenia sú starostlivo vyberané a zostavované tak, aby sa v nich objavili situácie, s ktorými sa audítori stretávajú v praxi.

Obsah kurzu

Kurz je ukončený písomnou skúškou (testom).

Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu bude vydané účastníkom, ktorí splnia kritéria hodnotenia.

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

5.-6.10.2022

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 280,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať