Úvodná strana / Ponuka kurzov / Životné prostredie / Interný audítor systému manažérstva energií podľa ISO 50001: 2018 / Uzatvorené školenie

SLUžBY

Interný audítor systému manažérstva energií podľa ISO 50001: 2018 - Uzatvorené školenie

* povinné políčka

Predpokladaný počet účastníkov

Kontaktná osoba




Spoločnosť







* Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., celé znenie obchodných podmienok nájdete tu.

Súhlasím so spracúvaním mnou uvedených osobných údajov v záväznej prihláške (meno, priezvisko, funkcia, e-mailová adresa) za účelom prihlásenia na uvedený kurz/školenie ako aj za účelom identifikácie faktúry za poskytnuté školenie/kurz prostredníctvom mena a priezviska uvedených v záväznej prihláške. Zároveň beriem na vedomie Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní a akceptujem ich týmto v plnom rozsahu, viac: http://www.bureauveritas.sk/  


Captcha

Najnovšie správy