Úvodná strana / Aktuality /

SLUžBY

Interný auditor systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001: 2022

21.9.2023

Interný auditor systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001: 2022

Program:

 1. Význam riadenia informačnej bezpečnosti vo všetkých odvetviach priemyslu
 2.  Základné vedomosti o informačnej bezpečnosti, predstavenie SMIB, legislatívne požiadavky
 3.  Detailný prehľad a interpretácie hlavných požiadaviek ISO IEC 27001: 2022
 4.  Výber metodiky Analýzy rizík – príklady
 5.  Návod pre výber opatrení – príloha A:Ciele riadenie a opatrenia
 6.  Definície, rozsah a rozdelenie auditov podľa  ISO 19011: 2011
 7.  Systém a harmonogram auditov, príprava, plánovanie a realizácia auditu SMIB
 8.  Dokumenty používané pri auditoch SMIB
 9.  Požiadavky na audítora, správanie sa audítora, schopnosti dobrého audítora a komunikácia pri audite
 10.  Praktické cvičenia na vykonanie interných auditov SMIB
 11.  Záverečná diskusia

Rozsah kurzu: 2 dni

Cena: 300,00 EUR

Termín: 21.-22.9.2023

Na kurz sa môžete prihlásiť tu zde: Q9 - systém manažérstva bezpečnosti informácií - ISO/IEC 27001: 2022 (bvtraining.sk)