Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

SLUžBY

Interný audítor SM BOZP –ISO 45001:2018

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Obsah kurzu

Kurz je ukončený testom, ktorý by mal preukázať schopnosti orientácie účastníkov v problematike normy ISO 45001:2018

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu bude vydané účastníkom, ktorí splnia kritéria hodnotenia.

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pracovníkom, ktorí potrebujú získať kvalifikáciu pre uskutočňovanie interných auditov BOZP.

Špeciálne zručnosti ani znalosti nie sú požadované. Kvalifikácia interného audítora QMS alebo EMS je výhodou.

Po ukončení kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní.

Rozsah

3 dni

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať