Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / PLTC - Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom

SLUžBY

PLTC - Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Kurz je jednodenný a jeho zameranie spočíva vo výklade jednotlivých požiadaviek českej a európskej legislatívy v oblasti ručenia za výrobok.

Tieto požiadavky Vám budú vysvetlené na praktických aplikáciách odvodených z činností v podnikoch.

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa v rámci organizácie podieľajú na plánovaní, riadení a kontrole kvality výrobku a ďalej pre pracovníkov zodpovedných za vzťahy so svojimi obchodnými partnermi, event. spotrebiteľmi.

Po ukončení kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní.

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

8.11.2019

Adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Cena: 135,- EUR bez DPH
Prihlásiť na termín

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať