Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / SCCB - SCC/BES - Bezpečnosť prevádzky - základné pravidlá bezpečnosti

SLUžBY

SCCB - SCC/BES - Bezpečnosť prevádzky - základné pravidlá bezpečnosti

Prínos kurzu

SCC je systém certifikácie treťou stranou vytvorený pre organizácie využívajúce subdodávateľom. Pôvodne bol navrhnutý v spolupráci DNV s petrochemickým priemyslom pre jeho potreby. Neskôr bol uznaný akreditovaným verejným štandardom používaným v rade odvetví. Zadávatelia dnes od subdodávateľov často vyžadujú, aby mali platný certifikát SCC 2000/03. To platí hlavne v chemickom priemysle.

Preukázanie bezpečnosti Vašej prevádzky.

SCC je nástrojom k hodnoteniu systému riadenia bezpečnosti a výsledku bezpečnosti dosahovaných dodávateľom. Uplatňovanie SCC je prostriedkom k zlepšovaniu bezpečnosti v organizáciách vykonávajúcich nebezpečné práce. Certifikát SCC zaisťuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce uskutočňujú kompletné organizácie s kvalifikovaným personálom, profesionálnym riadením bezpečnosti a silným vedomím bezpečnosti.

Ochrana životov

Zlepšovanie bezpečnosti práce u dodávateľov a znižovanie pracovnej úrazovosti chráni ako ľudské životy, tak vonkajšie prostredie. Preto je certifikácia SCC výhodná nielen pre jednotlivých zamestnancov a spoločnosť ako celok, ale aj pre dodávateľov a zadávateľov. Aby mohol systém využívať výhody európskej harmonizácie a aby zaručoval dôsledné zavádzanie, funguje na základe medzinárodných pravidiel pre certifikáciu a akreditáciu (napr. EN 45012).

Obsah kurzu

Kurz SCC/BES zahŕňa základné znalosti o

Rozsah

1 deň

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať