Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / SLTC - Legislatíva pre manažérov a interných audítorov systému (BOZP)

SLUžBY

SLTC - Legislatíva pre manažérov a interných audítorov systému (BOZP)

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pre manažérov a interných audítorov ISO 45001:2018, ale aj pre ostatných záujemcov o zoznámenie sa s legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Predbežné znalosti nie sú požadované.

Výhodou je základná orientácia v legislatíve v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Po ukončení kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní.

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať