Úvodná strana / Ponuka kurzov / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

SLUžBY

SMTC - Manažér BOZP-ISO 45001:2018

Prínos kurzu

Absolvovaním kurzu získate

Obsah kurzu

Požiadavky na účastníkov

Kurz je určený pracovníkom, ktorí sú zodpovední za plánovanie a uskutočňovanie činností k zaisteniu BOZP v podniku.

Špeciálne znalosti nie sú požadované.

Po ukončení kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní.

Rozsah

2 dni

Termíny kurzov

Termín kurzu vám radi zaistíme podľa vašich potrieb

 
Kurz môžete objednať ako uzavreté školenie.

Objednať